Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

Đăng Ký

Đăng Ký

Tài khoản *
Mật khẩu Web *
Nhập lại mật khẩu Web *
Email *
Nhắc lại Email *
Captcha *
Đổi Captcha

Bạn đã có tài khoản? Click Đăng nhập Để đăng nhập tài khoản.

Chú ý

1. Tên tài khoản
Tài khoản để các bạn đăng nhập Web và Game.
2. Mật khẩu Web
Chỉ dùng để đăng nhập Web
3. Mật khẩu Game
Chỉ dùng để đăng nhập Game
4. Mật khẩu cấp 2
Dùng để thay đổi thông tin đăng ký
5. Email
Dùng để cấp lại mật khẩu cấp 2
6. Cài đặt mật khẩu Game và mật khẩu cấp 2
Sau khi đăng nhập Web lần đầu các bạn sẽ thấy thông báo


7. Đặc biệt chú ý
Không đặt tên tài khoản, mật khẩu giống với các tài khoản cũ khi chơi ở sv khác