Hỏa Long

Đang tải, Vui lòng chờ...

Bỏ Qua

Hỏa Long


IP Server: 103.68.81.227 No Online Player Hành Trình Rực Lửa

Đăng Ký

Thông Báo

Thông Tin Server

Rates

Races: ASI
Solo Exp Rate: 100x
Party Exp Rate: 150x
Item Drop Rate: 50x
Gold Drop Rate: 80x
Alchemy Rate: 10x
PC Limit: 4

Timer

Server Time:
Đăng ký CTC: Thứ 2 - Thứ 6
Công Thành Chiến: 1d : 11:16:28
Bạch Linh Xà Xuất Hiện:

History

Lịch sử CTC
CTC Trường An:
Lịch sử kill Boss
Huu_Hoa đã giết [ MOB_FW_KYKLOPES_030 ] 1 ngày trước.
Huu_Hoa đã giết [ MOB_FW_KYKLOPES_030 ] 1 ngày trước.
Huu_Hoa đã giết [ Hổ Tinh Nữ Chúa ] 1 ngày trước.
Huu_Hoa đã giết [ Hổ Tinh Nữ Chúa ] 1 ngày trước.
Huu_Hoa đã giết [ MOB_SD_SETH ] 2 ngày trước.
Huu_Hoa đã giết [ MOB_SD_SETH ] 2 ngày trước.
Huu_Hoa đã giết [ MOB_SD_SETH ] 2 ngày trước.
Huu_Hoa đã giết [ MOB_SD_SETH ] 2 ngày trước.
Huu_Hoa đã giết [ MOB_SD_SETH ] 2 ngày trước.
Huu_Hoa đã giết [ MOB_SD_SETH ] 2 ngày trước.
Trạng Thái Nghề
16
Thief
5
Hunter
8
Trader
Top One
Player: @Shank
UniqueKiller:
Alchemy: CK_Love

Khoảnh Khắc Server